Παραστάσεις

Opus1 White tales

Λευκό: Έχει υψηλή φωτεινότητα αλλά μηδενική απόχρωση. Περιέχει όλα τα χρώματα στο ορατό φάσμα. Μερικές φορές περιγράφεται και ως "αχρωματικό" χρώμα
Παιχνίδι: Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες
Μετακίνηση: Τοποθέτηση σε νέα θέση
Παιχνίδι: Αντικείμενο με το οποίο παίζει κανείς
Ανάσα: Η διαδικασία της αναπνοής
Παιχνίδι: Ο τρόπος με τον οποίο παίζει κανείς
Ήχος: Κάθε τι που αντιλαμβάνεται η ακοή
Παιχνίδι: Οποιαδήποτε ενέργεια δεν έχει πρακτικό σκοπό
Κύκλος: Κλειστή καμπύλη γραμμή της οποίας κάθε σημείο απέχει εξίσου από το κέντρο της. Η επίπεδη επιφάνεια που περικλείεται από την παραπάνω καμπύλη. Γεγονότα που επαναλαμβάνονται σταθερά
Παιχνίδι: Σειρά ενεργειών που δεν οδηγούν πουθενά

Εικαστική περφόμανς
Διάρκεια: 45’